Bronnen

Bronnen
   
Assen, S. Van, Daan, G., Laan, E. Van der, Karstkarel, P. ea., Nieuwe kijk op oude dorpen, Sneek, 2005

Andela, G.,  Bosma, K. in: Afstemming van Norm en ontwerp, de planning van drie nederzettingen in de Noordoostpolder, Wonen TABK 14 | 85.

Bleeker en Nauta, Masterplan buitenruimte Vreewijk, 2010.

Bouw en Milieudienst Enschede, afd. VOS ism. Ank Bleeker, Groenstructuur-Actieplan Enschede (GRAP), 1197.

Camp, D’L., Kamphuis, M. Architectuur en stedebouw in Flevoland: Urk 1850-1940, Noordoostpolder 1942-1962, Zwolle, 1992.

De Nijl, Cultuurhistorische verkenning Vreewijk, 2009.

De Velde Architecten, Herontwikkeling Zuidakker Zuidwend, Bant i.o.v. Mercatus, 2008.

Directie van de Wieringermeer, Excursiegids 1947 van den Noordoostpolder

Feddes, Olthof, Landschapsvisie Noordoostpolder, landschap van rust en regelmaat, 2012.

Gemeente Noordoostpolder, Archiefmateriaal, foto’s, tekeningen, ontwerpschetsen 1945-heden.

Gemeente Noordoostpolder, Diverse bestemmingsplannen Emmeloord.

Gemeente Noordoostpolder, Structuurplan, 1992.

Gemeente Noordoostpolder, Woningmarktanalyse Noordoostpolder, 2003.

Gemeente Noordoostpolder, Visie woonplanning Noordoostpolder.

Gemeente Noordoostpolder, Recreatievisie Noordoostpolder 2012-2016, 2012

Geurts, A. J. De ‘Groene’ IJsselmeerpolders, inrichting van het landschap in Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en zuidelijk Flevoland, Lelystad, 1997.

Granpré Molière, M.J., De eeuwige architectuur, DEEL 1, De hedendaagse architectuur in het licht der geschiedenis, 1957.

Het Oversticht, S. van Assen, T. Ekamper, N. Tienstra en B. Tuinstra, De Noordoostpolder, DNA van een dorp als bouwsteen voor de Toekomst. Zwolle-2010.

H+N+S landschapsarchitecten,
Toekomstvisie gemeente Noordoostpolder 2030. Ruimte voor kwaliteit, 2003.

H+N+S landschapsarchitecten en Beek en Kooiman Cultuurhistorie,
Kaartenset Cultuurhistorie en Behoud door ontwikkeling, 2004.

KAW, ‘Probleemanalyse Middenmeer’, Ruimtelijke analyse, woningmarktanalyse en bouwtechnische opname, 2005.

Mercatus Woondiensten.
Concept strategisch voorraadbeleid, 2012.

Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Zicht op mooi Nederland, 2009.

Pruntel, H., Het bijzonder domeinbeheer in de IJsselmeerpolder en het Lauwersmeergebied, Lelystad, 2001.

Regionalverband Ruhr, Route der Industriekultuur per Rad, 2010.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Visie erfgoed en ruimte, 2011.

Sjoerd Soeters, Centrumplan Emmeloord, 2005.

Steenhuis, M., Stedenbouw in het landschap, Pieter Verhagen (1882-1950), Rotterdam, 2007.

Steenbergen, C. Reh, W. Nijhuis, S., Pouderoijen, M., De Polderatlas van Nederland, Pantheon der lage landen, 2009.

Wal, C. van der, In Praise of Common Sense. Planning the Ordinary. A Physical Planning History of the New Towns in the IJsselmeerpolders. Rotterdam, 1997.

Wal, C. van der, et al.
De ruimtelijke opbouw van de Noordoostpolder. De jongere bouwkunst en stedebouw in de Noordoostpolder, 1992.

Wal, C. van der, Dorpen in de IJsselmeerpolders, Van Slootdorp tot Zeewolde.Flevobericht 250. Hilversum, 1986.

Woensel, J.T.W.H. van, Nieuwe dorpen op nieuw land, inrichting van de dorpen in Wieringermeer, Noordoostpolder, oostelijk en zuidelijk Flevoland, 1999.

Woud, A. Van der, het Nieuwe Bouwen Internationaal, CIAM, Volkshuisvesting, Stedebouw, Housing Town Planning, 1983

 

 

Websites:
http://www.canonnoordoostpolder.nl
http://www.nai.nl
http://www.flevolandbovenwater.nl
http://www.cultureelerfgoed.nl
http://www.vreewijkverder.nl

Archieven:
Archief gemeente Noordoostpolder
Archief Nieuwland Erfgoed Centrum
Archief NAI