Colofon

De website www.DNAnoordoostpolder.nl omvat twee delen: ‘de Noordoostpolder-stad Emmeloord, DNA van een stad als bouwsteen voor de toekomst’, en ‘de Noordoostpolder-dorpen, DNA van een dorp als bouwsteen voor de toekomst’.

In 2012 werden Sandra van Assen en Bauke Tuinstra door gemeente Noordoostpolder en Mercatus gevraagd het onderzoek naar het ‘DNA’ van de Noordoostpolder-stad Emmeloord uit te voeren. Dit onderzoek heeft net als het onderzoek naar het ‘DNA’ van de Noordoostpolderdorpen geresulteerd in een boek en deze website. Het adviesteam voor het onderzoek DNA Emmeloord bestond uit Sandra van Assen Stedenbouw (Sandra van Assen en Agnes Galama), TWA architecten (Bauke Tuinstra) en Erik Overdiep landschapsontwerp (Erik Overdiep). Namens de opdrachtgevers maakten Zemira Rexha Marošlić (projectleider DNA Emmeloord / stedenbouwkundige gemeente Noordoostpolder), Jildou Bijlsma (beleidsmedewerker wonen gemeente Noordoostpolder) en Marcella van Wagensveld (beleidsmedewerker Mercatus) deel uit van het team.

Er is in inspirerende werksessies samengewerkt met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en Mercatus en vertegenwoordigers van de wijken. Er is afstemming geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er zijn vele spontane stadsbewoners en ondernemers geïnterviewd tijdens de veldbezoeken.

Graag bedanken we Gemeente Noordoostpolder en Mercatus, de bewoners, ondernemers en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hun feedback. Daarnaast bedanken we het Nieuwland Erfgoed Centrum voor hun tijd en het aanleveren van de vele originele beelden.

Basisontwerp: Wil Bijker BNO, Escapement.

Zomer 2013.