De Dorpen

Historisch perspectief

Per dorp wordt aan de hand van het oorspronkelijke ontwerp en de historische ontwikkeling in kaart gebracht waar de Delftse school stedenbouw en architectuur is terug te vinden en welke identiteit en kwaliteit deze met zich meebrengen. Elk dorp is geïllustreerd met historisch (foto)materiaal, oude ansichtkaarten en de oorspronkelijke ontwerptekeningen.
De tijdgeest, die uit de oude ansichten spreekt en de ontwerpgedachten van de stedenbouwkundigen en architecten die voor en na de Tweede Wereldoorlog aan de dorpsplannen hebben gewerkt (zeven plannen, waaronder dat voor Emmeloord, ontstonden al voor de oorlog; na de oorlog werden de plannen van de tien dorpen definitief gemaakt. Het laatste ontwerp dat werd goedgekeurd was dat voor Tollebeek in 1956), geven inzicht in de wijze waarop er toen tegen de woonomgeving en het dorp werd aangekeken. De lessen uit deze materialen dienen ter informatie, als basis voor het bepalen van de identiteit van elk dorp.

DNA Polderdorpen

Van elk dorp is het DNA bepaald, oftewel de unieke eigenschappen van elk dorp.
Deze stap heeft als doel bij te dragen aan een positieve belangstelling voor de Delfts rode elementen in de dorpen. De dorpen blijken familietrekken te vertonen, maar zijn stuk voor stuk uniek.
Zo heeft elk dorp een ‘groene mantel, een dorpbos rondom het dorp, maar in elk dorp is de groene mantel verschillend. Ook heeft elk dorp een centrale dorpsbrink, of dorpsveld met winkels en voorzieningen. Maar in elk dorp is deze openbare ruimte anders en uniek.
Het DNA van elk dorp is op een kaart weergegeven. Deze DNA-kaart vindt u bij de beschrijving van elk dorp terug.

Identiteit als basis voor ontwikkeling

De kennis over en waardering van de stedenbouw en architectuur van de Delftse School bieden kansen voor de toekomst. De foto’s en beschrijving van alle unieke karaktertrekken van elk dorp geven de gemeente en corporatie, maar ook de dorpen en dorpsbewoners een handreiking hoe te sturen op toekomstige ontwikkelingen in de dorpskernen.

Klik hieronder op een dorp:

Ens Nagele Kraggenburg Marknesse Luttelgeest Bant Tollebeek Espel Creil Rutten