Tijdsbeeld

tijdsbeeld1 tijdsbeeld2 tijdsbeeld3
Kerken
In de jaren vijftig zijn de verschillende levensbeschouwelijke zuilen herkenbaar; de drie kerken zijn elk op afzonderlijke ansichtkaarten in beeld gebracht.
Wonen
Propere woningen en aangeharkte voortuintjes tonen het pioniersbestaan in de polder. 
Het boerenbedrijf
Ook Bant profileert zich als dorp in een agrarische omgeving.
tijdsbeeld4 dia-3-2a-b tijdsbeeld6
Kerken
In de beginjaren staan de nieuwe gebouwen in een nog kaal landschap, zoals bovenstaande foto van de gereformeerde kerk illustreert. 
Kerken
Ook in latere jaren presenteert Bant zich als gelovig dorp. Wel verandert de functie van sommige kerken: de Bantsiliek is nu bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum. 
Dorpsleven
Opvallend is dat het beeld van Bant in de jaren zeventig en tachtig niet wezenlijk afwijkt van het beeld uit de jaren vijftig en zestig. Nog steeds is het een dorp van gezinnen, veelal in de agrarische sector werkzaam.