Identiteit

Bant-dia-XXL
Landschap

Langswegdorp
Bant is een langswegdorp.De polderring (in groen aangegeven)…

Stedenbouw

Vier entrees
Bant heeft vier hoofdentrees tot het dorp. Alle doorsnijden…

Architectuur

Dieprood Dorp
De bebouwing vormt de stedenbouwkundige ruimte en is hieraan…