Historie

dia 2-1

Tijdsbeeld

Kerken
Met name de beeldbepalende Protestante kerk is veelvuldig in beeld. In mindere mate, maar toch zeer prominent, is de Rooms-katholieke kerk in beeld.

aCreil 4-1Creil 4-2 Ontwerpgedachten

In het oorspronkelijke plan van Verlaan ligt Creil langs de dorpenring. Opvallend in dit eerste plan is de centraal gelegen …

Creil-topkaart-1953 Ontwikkeling

Creil is het laatste dorp dat door de Directie van de Wieringermeer (Verlaan) is ontworpen. Er zouden ongeveer 275 woningen…