Tijdsbeeld

dia 2-1 dia 2-2 dia 2-3
Kerken
Met name de beeldbepalende Protestante kerk is veelvuldig in beeld. In mindere mate, maar toch zeer prominent, is de Rooms-katholieke kerk in beeld.
Wonen
Nette woonstraten met geschakelde woningen en hier en daar een auto geven een goed beeld van Creil in de jaren vijftig en zestig.
Diepe tuinen
Opvallend zijn de tuinderswoningen met diepe achtertuinen ten behoeve van de eigen moestuin. Hoewel de diepe tuinen in alle polderdorpen voorkomen, heeft Creil in verhouding tot de andere dorpen diepere tuinen.
dia 3-1 dia 3-2 dia 3-3
Kerken
Ook later zijn de verschillende, levensbeschouwelijke zuilen zichtbaar; elke kerk heeft zijn eigen ansichtkaart.
Dorpsleven
De kerken maken nog steeds nadrukkelijk deel uit van het dorpsbeeld, maar zijn nu onderdeel van een groter geheel. Ook het wonen en de openbare ruimte krijgen een plek op de ansichtkaart.