Architectuur

creil-architectuur-stippen

Creil: lichtrood dorp

 kleurschijf-Creil

De bebouwing volgt de stedenbouwkundige ruimte, maar reageert hier niet sterk op; het zijn stroken zonder bijzondere hoekoplossingen. Bijzondere gebouwen (bijvoorbeeld de kerken) hebben een bijzondere plaats aan de brink, maar bepalen het dorpsbeeld niet alleen. In uitvoering zijn ze hoewel duidelijk gebaseerd op de Delftse School, op een eigentijdse wijze uitgewerkt met een vrij sobere detaillering en materialisatie. De woningen zijn vrij traditioneel uitgewerkt met bakstenen gevels en oranjerode pannendaken, maar soms met een meer moderne, horizontale, gevelindeling.

Ruimtevormende wanden en autonome gebouwen

In geel worden de belangrijkste ruimtevormende wanden aangegeven. Deze wanden bestaan merendeels uit woningen en winkels en zijn uitgevoerd in een  traditionele, aan het geheel ondergeschikte, architectuur. Rood omcirkeld zijn de autonome en voor de gemeenschap onderscheidende gebouwen.

(De dikte van de lijnen  correspondeert met de mate waarin wand of gebouw de ruimte bepaalt in het dorp).

Opvallend is dat Creil van oorsprong slechts twee kerken telt, waar de meeste andere dorpen er drie hebben. De gereformeerde kerk was eerst gehuisvest in een noodkerk.

 

 

dia 15-1 dia 15-2 creil-horeca3 dia 16-3
Protestante kerk (1)
Deze kerk heeft een prominente plaatsing aan de Ringweg. De kerk is beeldbepalend in het silhouet van Creil. Op de brink neemt de kerk een ruimtebepalende positie in. De architectuur is informeel.
Rooms-katholieke kerk (2)
De RK kerk heeft een ondergeschikte plaatsing aan brink. Vanwege de formele, zware architectuur; onderscheidt de kerk zich van het algemene bebouwingsbeeld.
Horeca (3)
De horecagelegenheid van Creil kent een prominente plaatsing aan de brink. Deze locatie is beeldbepalend voor het dorp, ook bij het passeren. De architectuur van het gebouw kenmerkt zich door pragmatiek en is enigszins gedateerd.
Scholen (4)
De scholen kennen een eenvoudige maar sympathieke architectuur. Aanpassingen aan de architectuur hebben de eenvoud enigszins aangetast.
dia 15-4 dia 16-1 dia 16-2  
Brinkwanden(5)
Ringweg en brink worden gevormd door eenduidige, sobere Delftse-School-architectuur. Hier en daar is er inmiddels enigszins afwijkende vervangende nieuwbouw.
Garagebedrijf(6)
Het garagebedrijf kent een prominente plaatsing aan de brink en de ringweg. De plaatsing in het dorpscentrum is historisch begrijpelijk, maar minder wenselijk. De architectuur is informeel. Door aanpassingen aan het bedrijf is inmiddels een verrommeld beeld ontstaan.
Nieuwbouw(7)
Aan de ringweg is prominent nieuwbouw aanwezig in een afwijkende vormgeving. Dit terwijl juist de meest openbare delen van het dorp worden gevormd door ondergeschikte en eenvormige (de openbare ruimte dienende) architectuur.