Landschap

dia 7-1 dia 7-2 dia 7-3
Kruiswegdorp
De dorpenring (groene lijn) gaat door Creil, over de brink. De ring maakt ter hoogte van de brink een kleine knik.
Dorp volgt verkaveling
Creil ligt op een kruispunt van twee polderrichtingen.
Groene mantel
De groene mantel rondom Creil is met name in het (zuid)westen fors. Dit in verband met de wind die overwegend uit deze richting komt. De begraafplaats, aanvankelijk onderdeel van het groen rondom de kern, is door uitbreidingen van woningbouw, als groen ‘park’ in het dorp komen te liggen.
creil-landschap-luchtfoto
 
dia 8-1 vizier naar het landschap dia 8-2 duidelijke dorpsgrens dia 9-1 functioneel groen
Vizier naar landschap (1)
De brink van Creil heeft een besloten karakter. Er is vanaf de brink geen vizier naar het landschap. De ontwerper van Creil, Verlaan, omschreef Creil als een ‘gesloten’ dorp.
Duidelijke dorpsgrens (2)
Bij de zuidentree van Creil wordt de dorpsgrens bepaald door water en een singel.
Functioneel groen (3)
Aan de westzijde bestaat de groene mantel uit sportvelden en een ommetje. Aan de oostzijde ligt de begraafplaats in de groene mantel.