Stedenbouw

dia 10-1 entrees dia 10-2 dia 10-3
Twee voordeuren, een zijdeur
Creil heeft drie dorpsentrees, waarvan twee op de dorpenring (groene lijn). Van oudsher hebben de entrees een groen karakter, de entrees worden gemarkeerd door de groene mantel.
Kerken aan de brink, scholen in de buurt
De twee kerken (roodomcirkeld) staan elk op een prominente plek, de één niet belangrijker dan de ander, zoals het bedoeld is. De scholen (geelomcirkeld) zijn in Creil niet verspreid over het dorp, zoals gebruikelijk was in de Noordoostpolder, maar staan naast elkaar. De scholen zijn gesitueerd aan de rand van het dorp, nabij de groene mantel.
Compact in de kern
Creil bestaat uit compacte, parallel lopende woningblokken in noord zuid richting. Deze oriëntatie en de diepe tuinen maken dat alle woningen evenveel zon krijgen.
Creil-pag43-groot dia 11-1
De brink, een omsloten dorpsruimte (1)
De brink in Creil is grotendeels omsloten, met een groene centrale ruimte. De grote bomen zijn karakteristiek. In Creil loop de dorpenring over de brink.
   
dia 11-2 dia 12-1 dia 12-2
Voorzieningen aan de brink (2)
Aan de zuidzijde van de brink liggen de meeste voorzieningen. Goed bereikbaar met de auto. Op een markante hoek aan de dorpenring ligt een horecagelegenheid. Op beide koppen van de brink staan de kerkgebouwen. Op de foto is de protestantse kerk te zien.
Water bepaalt dorpsentree (3)
Het water volgt de zuidgrens van het dorp en markeert de overgang van buitengebied naar dorpskom. Bovenstaande foto is genomen vanaf de Westerringweg (de zuidentree) richting het dorp (Galamalaan).
Schuine lijn bij benaderen dorp
Bijna alle dorpen hebben ter hoogte van de dorpsentree een schuine lijn.  In Creil ligt de knik in de dorpenring aan de noordzijde, om de overgang van buitengebied naar dorpskom te markeren en als afgeleide van een overgang in de polderverkaveling.