Even voorstellen

Ens is ontwikkeld langs de weg Kampen-Emmeloord, daar waar de Schokkerringweg en de Zuiderringweg hierop aansluiten. Door het regelmatige kavelpatroon lag het voor de hand om Ens een rechthoekige vorm te geven. Ens ligt ten oosten van de hoofdverkeersverbinding naar Emmeloord, de Kamperweg. De minder drukke ring naar Kraggenburg loopt door het dorpscentrum. Ens ligt ook aan de Enservaart, die bij Ens eindigt met een zwaaikom en een loswal. Ten zuiden van het dorp ligt een tuinbouwgebied. Ens is het derde dorp waaraan begonnen is, dicht bij het “oude land”.

Ens is genoemd naar de zuidelijke helft van Schokland. De straatnamen in Ens herinneren aan notabelen die op Schokland heer, schout, burgemeester, pastoor of dominee waren.

ens-voorstellen
Luchtfoto Ens, 2007