Ontwerpgedachten

Voor Ens zijn door verschillende ontwerpers plannen gemaakt.
In de eerste plannen voor Ens was het waterfront van groot belang. In de latere plannen is water minder prominent geworden.

Het dorpsplan van Verhagen laat woningen zien, die vrijwel geheel uit lange rijen bestaan. In de latere plannen zijn deze rijen opgeknipt tot kleinere blokken.

Typisch Ens

Ens herken je aan het waterfront en de groene baan, de brink van Ens. Ook de bedrijven liggen van oudsher aan het water, waar de loswal een belangrijke functie had voor de aan- en afvoer van goederen. Aan de zuidzijde van Ens liggen uitgestrekte kassencomplexen. Ens was en is een dorp van land- en tuinbouw.

 

aens 4-1 aens 4-2
Verhagen 1938, oorspronkelijk ontwerp Pouderoyen 1943, tweede ontwerp
Verlaan-pag49 Konter-pag49
Verlaan 1948, derde ontwerp Komter 1954, vierde ontwerp