Ontwikkeling

Ens is het derde dorp dat in de Noordoostpolder werd ontworpen. Ens is gesitueerd aan de ‘spaak’ van Emmeloord richting Kampen. De polderring kruist het dorp.

De eerste permanente woning was in 1949 klaar. Toch werd er al in 1943 bij Ens gewoond: er stond toen een barakkenkamp. Dit kamp was opgezet om de polderwerkers onderdak te verschaffen. Het kamp is later gebruikt door bouwvakkers bij de bouw van Ens. Nog later is het kamp gesloopt.

Het bedrijventerrein van Ens en de woningbouw hebben zich met name de laatste tien jaar flink uitgebreid. Het bedrijventerrein heeft zich uitgebreid langs de weg. De woningbouw aan de noordoost-kant van Ens.

 

Ens-topkaart-1953 Ens-topkaart-1974
1953 1974
Ens-topkaart-1964 Ens-pag50-2006
1995 2006