Landschap

Kruiswegdorp
Ens is een kruiswegdorp. De dorpenring gaat door Ens, over de brink.
Dorp volgt verkaveling
De structuur van Ens volgt exact het verkavelingsgrid van de polder.
Groene mantel
De groene mantel lag oorspronkelijk om het dorp. Door nieuwe uitbreidingen van Ens heeft een deel van het groen de mantelfunctie verloren. Het groen is nu onderdeel van de groenstructuur in het dorp.
ens-pag52
dia 8-1vizier naar het landschap ens dia 8-2 duidelijke dorpsgrens ens
Vizier naar het landschap (1)
Vanaf de brink is er een vizier op het omliggende open polderlandschap.
Duidelijke dorpsgrens (2)
Ens wordt aan de zijde van de hoofdentree begrensd door een groene strook bestaande uit gras en bomen.
dia 9-1 ieder dorp eigen gezicht ens dia 9-2 functioneel groen ens begraafplaats
Ieder dorp zijn eigen gezicht (3)
I
eder dorp presenteert zich op een eigen manier. In Ens bestaat het gezicht uit het waterfront met de loshaven.
Functioneel groen (4)
De groene mantel heeft een functionele inrichting. De begraafplaats en sportvelden zijn onderdeel van het groen.