Architectuur

Espel: lichtrood dorp

kleurschijf-Espel

De plaatsing van de verschillende bouwstroken vormt de openbare ruimte. De openbare ruimte is wel duidelijk afgebakend en bepaald. De bouwblokken reageren zelf niet op de openbare ruimte: de hoek tussen brink en zijbrink bijvoorbeeld is niet bijzonder vormgegeven en wordt gevormd door een open ruimte tussen twee bouwblokken. De kerken zijn modernistisch vormgegeven. De woningen zijn traditioneel met een gemetselde gevel en een pannenkap. De gevelindeling toont de achterliggende functie en is daarmee minder traditioneel.

cd29bcf73e

Ruimtevormende wanden en autonome gebouwen

In geel worden de belangrijkste ruimte-vormende wanden aangegeven. Deze wanden bestaan merendeels uit woningen en een enkele winkel of bedrijf en zijn uitgevoerd in een informele en eenvoudige Delftse-schoolarchitectuur. Rood omcirkeld zijn de autonome en voor de gemeenschap onderscheidende gebouwen. Deze zijn verwant aan het modernisme.

De dikte van de lijnen correspondeert met de mate waarin wand of gebouw de ruimte bepaalt in het dorp.

 

dia 15-1 dia 15-2 dia 15-3
Protestante kerk (1)
De kerk heeft een prominente maar informele plaatsing aan het eind van de hoofdbrink. De architectuur van de kerk is modernistisch en informeel. De kerk is beeldbepalend in het silhouet van Espel.
Rooms-katholieke kerk (2)
De voormalige Rooms-katholieke kerk heeft een ondergeschikte en informele plaatsing aan de zijkant van de hoofdbrink. Net als de protestantse kerk kent de kerk een modernistische informele architectuur. De kerk is ondergeschikt in het dorpssilhouet en momenteel in gebruik als kunstatelier.
Brink (Keggehof) (3)
De hoofdbrink heeft twee gesloten wanden en twee open eindes. De wanden bestaan uit eenvoudige en ‘lichtrode’ Delfste-Schoolbebouwing.
Duplexwoningen (4)
Aan de noordzijde bevinden zich voormalige zogenaamde Duplexwoningen; twee appartementen, samen te voegen tot een eengezinswoning.
dia 16-4
Hoek brink-zijbrink (5)
De hoek naar de zijbrink wordt gevormd door ondergeschikte laagbouw; de gesloten wanden gaan hier over in strokenbouw.
Zijbrink (Bredehof) (6)
De zijbrink wordt gevormd  door een gesloten oost-wand en westelijk door verspringende bouwstroken, in een simpele ‘lichtrode’ architectuur.
Open hoeken (6)
De door de verspringende stroken ontstane ‘hoeken’ zijn opengelaten. Hierdoor gedragen de bouwblokken zich als autonome stroken.
Bouwblokken (6)
De bouwblokken met woningen zijn uitgevoerd in een zeer eenvoudige, eenduidige, maar vriendelijke architectuur, die mede hierdoor kwetsbaar is.