Landschap

Langswegdorp
Espel ligt ten westen van de polderring (groene lijn). De ring loopt langs de kern. Espel is een langswegdorp.
Dorp volgt verkaveling
Espel past exact in het verkavelingspatroon van de omgeving.
Groene mantel
De groene mantel van Espel is met name aan de noordkant en zuidkant stevig. In het westen is de groene mantel opgeschoven voor eventuele toekomstige dorpsuitbreidingen.
espel-landschap-luchtfoto
dia 8-1 vizier naar landschap dia 8-2 duidelijke dorpsgrens espel dia 9-1 ieder dorp een eigen gezicht
Vizier naar het landschap (1)
Vanaf de brink is er goed zicht op het omringende polderlandschap.
Duidelijke dorpsgrens (2)
Bij de hoofdentree, aan de zijde van de polderring, is de dorpsgrens helder gemarkeerd door bomen.
Ieder dorp zijn eigen gezicht (3)
Espel presenteert zich naar buiten door woningen aan de doorgaande weg met daarvoor een bomenrij.
dia 9-2 voorkanten aan het groen dia 9-3 functioneel groen
Voorkanten aan het groen (4)
De woningen aan de brink en aan het dorpsveld zijn met de voorkanten georiƫnteerd op de groene, openbare ruimte.
Functioneel groen
De sportvelden, het dorpsommetje en de begraafpaats zijn onderdeel van de groene mantel.