Stedenbouw

dia 10-1 voordeuren dia 10-3
Twee voordeuren
De dorpenring (groene lijn) loopt langs Espel. Vanaf de dorpenring is er één hoofdentree.
Kerken aan de brink, school in de buurt
Oorspronkeijk had Espel meerdere scholen in de buurt, nu één school in de noordelijke flank van het dorp (geel omcirkeld). Twee kerken flankeren de brink, één markeert de dorpsentree, de andere staat net uit het midden van de kop van de brink (rood omcirkeld).
Compact in de kern
Espel heeft een bijzondere dorpskern, want de compacte blokken zijn in Espel ontworpen als een ensemble. Zowel de brink als de zijbrink zijn schuin toelopende ruimtes met lange blokken. Rond de zijbrink is zelfs sprake van een getande verkaveling.
espel-pag66
dia 11-1 brink dia 11-2 schuin toelopende zijbrink dia 12-1
De brink: een groene, schuin toelopende ruimte (1)
De brink van Espel (Keggehof) is minder omsloten dan andere brinken in de polder. Hierdoor is het contact met het landschap groot.
Groene, schuin toelopende zijbrink (2)
De zijbrink van Espel (Bredehof) is een royale groene ruimte, waaromheen gewoond wordt. De verspringende strokenbouw versterkt de ruimte. Deze zijbrink is bijzonder karakteristiek.
Voorzieningen aan de brink (3)
In Espel liggen de voorzieningen aan de brink.
dia 12-2 schuine lijn dia 12-3 waterfront bij dorpsentree espel
Schuine lijn bij entree dorp
Espel heeft net als veel andere dorpen een knik in de dorpenring. Hier wordt de overgang van buitengebied naar dorpskom gemarkeerd.
Waterfront bij dorpsentree
Espel heeft een bescheiden waterfront bij de dorpsentree. De loswal ligt ten zuiden van het dorp.