Tijdsbeeld

Kerken
Kraggenburg toont in de jaren vijftig de verschillende zuilen in het dorp. De kerken zijn prominent aanwezig, zowel in het dorp als op de kaarten uit die tijd.
Wonen
Eenduidige woningen en voortuinen bepalen het beeld. Hoewel de afzonderlijke woningen door de dakkapellen en schoorstenen van elkaar te onderscheiden zijn, wordt het straatbeeld bepaald door de rijtjes aaneengeschakelde woningen.
Recreatie
Het recreatiegebied de Voorst is vanaf het allereerste begin bepalend voor de identiteit die Kraggenburg uitdraagt.
 dia_3-2
Voorzieningen
Niet alleen de kerken, maar ook het sociaal-culturele leven en het onderwijs worden belangrijk.
Wonen
Vanaf eind jaren zestig wordt de kwaliteit van het wonen, de toegenomen welvaart en de individualiteit van groter belang.
Bedrijvigheid
Kraggenburg heeft instellingen van nationaal belang in huis en toont deze bedrijven met trots. Naast het Luchtvaart Laboratorium was er het Waterloopkundig Laboratorium.
dia 4-1 dia 4-2 dia 4-3
Kerken en voorzieningen
Kraggenburg toont in de jaren zestig en zeventig naast de kerken nadrukkelijk de aanwezige voorzieningen.
Totaalbeeld
Een zelfbewust Kraggenburg toont ook de band met het verleden: Oud Kraggenburg. Recreatie, geestelijk leven en wonen completeren het beeld. Opvallend is wel het ontbreken van de sfeerbepalende tuinderijen in de omgeving.
Recreatie
De Voorst ontwikkelt zich sterk nu ook de recreatie een steeds belangrijker deel van het leven wordt.