Tijdsbeeld

dia 2-1 dia 2-2 dia 2-3
Kerken
De verschillende levensbeschouwelijke zuilen in Marknesse staan op afzonderlijke ansichtkaarten afgebeeld.
Wonen
Marknesse is vanaf het begin één van de grotere dorpen, een dorp met een centrumfunctie. 
Het boerenbedrijf
Ook Marknesse profileert zich als dorp in een agrarische omgeving.
dia 3-1 dia 3-2 dia 3-3
Bedrijvigheid
Marknesse presenteert zich als modern dorp met bedrijvigheid en voorzieningen.
Kerken
Ook in latere jaren toont Marknesse zich als gelovig dorp. De kerken staan nu gezamenlijk afgebeeld op één ansichtkaart.
Dorpsleven
Later wordt naast de bedrijvigheid ook het toerisme getoond.