Identiteit

Marknesse-dia-8-1-XXL
Landschap

Marknesse is een kruiswegdorp
De dorpenring (groene lijn) slingert door Marknesse.

 

Stedenbouw

Twee voordeuren, twee zijdeuren
De dorpenring (groene lijn) slingert door Marknesse.
Marknesse heeft 3 oorspronkelijke entrees (witte pijlen).

Architectuur

Marknesse: rood dorp
Marknesse wordt bepaald door de brink en de gracht die…