Architectuur

Marknesse: rood dorp

 kleurschijf-Marknesse

Marknesse wordt bepaald door de brink en de gracht die door een groot deel van het dorp loopt. Het verloop en de vorm van de brink lijken bijna natuurlijk gevormd en zijn daardoor minder formeel dan bijvoorbeeld in Ens het geval is. De architectuur is historiserend, met een zware romaanse architectuur van de Rooms-katholieke kerk en de in de Hollandse traditie passende woningen langs de brink. Aan de noordzijde van de gracht is de vormgeving van de woningen moderner en de plaatsing losser.

ed47920a06

Ruimtevormende wanden en autonome gebouwen

In geel worden de belangrijkste ruimte-vormende wanden aangegeven. Deze wanden bestaan merendeels uit woningen en een enkele winkel of bedrijf en zijn uitgevoerd in een informele en eenvoudige Delftse-schoolarchitectuur. Rood omcirkeld zijn de autonome en voor de gemeenschap onderscheidende gebouwen. Twee kerken (de Rooms-katholieke en de Nederlands-hervormde kerk) zijn prominent in het dorp aanwezig.

De dikte van de lijnen correspondeert met de mate waarin wand of gebouw de ruimte bepaalt in het dorp.

 

dia 15-1 dia 15-2 dia 15-3 dia 16-3
Nederlands Hervormde kerk (1)
De Nederlands-hervormde kerk heeft een prominente plaatsing aan de kop van de hoofdbrink en bij de toegang tot het dorp via de sluis. Samen met de Rooms-katholieke kerk is deze kerk beeldbepalend. De architectuur kenmerkt zich door een historiserende Hollandse-renaissancestijl.
Rooms-katholieke kerk (2)
Ook de Rooms-katholieke kerk heeft een prominente plaatsing in het dorp. De kerk staat zijdelings aan de groene singel en is onderdeel is van de grotere groene ruimte. De kerk heeft een historiserende naar romaanse bouw neigende architectuur. De massaopbouw is klassiek. Het bouwwerk wekt de suggestie van zware muren en constructie te zijn.
Kerken (3 en 4)
Daarnaast zijn er twee kerken minder opvallend uitgevoerd. De ligging is minder prominent en buiten de hoofdstructuur. De kerk ten noorden van de singel heeft een herkenbare romaanse architectuur.
dia 16-1 dia 16-2 dia 16-3 dia 16-4
Scholen (5)
De oorspronkelijke schoolgebouwen zijn nog goed te herkennen. Door uitbreiding, onderhoud en vervanging is het oorspronkelijke beeld wel in meer of mindere mate aangetast.
Barakken (6)
De barakken voor de polderwerkers behoren tot de oudste gebouwen van de polder. Hierboven staat één van de bewaarde exemplaren afgebeeld.
Noodkerk (7)
Dit kerkgebouw nabij de barakken bestaat uit een hoofdmassa met zijbouw. Het eenvoudige gebouw is gedekt met zadeldaken en de voorgevel is bekroond met een betonnen ornament. Aan het exterieur is in de loop der jaren weinig gewijzigd.
Brink (Breestraat) (8)
De woningen en winkels zijn vormgegeven in een sobere en doelmatige Delftse School-architectuur.