Tijdsbeeld

Kerken
Zoals in alle polderdorpen zijn in eerste instantie de verschillende levensbeschouwelijke zuilen elk apart goed zichtbaar.
Kerken
De kerken in Nagele zijn architectonische topwerken, waabij het opvalt dat de identiteit per zuil minder herkenbaar is; het zijn vooral modernistische gebouwen.
Scholen
Overeenkomende architectonische stijlkenmerken komen bij verschillende zuilen terug, zo ook bij de scholen.
Middenstand
Nagele  wordt afgebeeld als modern dorp, met het daarbij horende winkelcentrum.
Landbouw en veeteelt
Op de overzichten wordt ook de agrarische sector niet vergeten; het gaat hier wel om boerderijen in de stijl van de ‘Delftse School’.
Dorpsleven
In latere jaren focust het beeld zich op het moderne dorp en het dorpsleven; de kwaliteit van wonen in het groen en de voorzieningen.