Even voorstellen

Rutten is het meest noordelijk gelegen polderdorp in de Noordoostpolder. Het ligt bij de bocht van de Ruttensevaart. Het ontwerp van Rutten heeft zich gericht op het kruispunt tussen de weg Creil-Lemmer en een in oost-westrichting lopende polderweg. Er ligt een loswal aan de zuidkant van het dorp. Het bedrijventerrein ligt echter niet (meer) aan het water, maar aan de polderweg (Ruttensepad) aan de westzijde van het dorp.

De naam Rutten komt van een dorp, Ruthne, dat in de veertiende eeuw ten noorden van Urk moet hebben gelegen.

rutten-voorstellen
Luchtfoto Rutten, 2007