Historie

rutten-dia-2-1

Tijdsbeeld

Kerken
In de jaren vijftig zijn de verschillende levensbeschouwelijke zuilen in het dorp van belang. De kerken (met name de Hervormde en de Katholieke) zijn bepalend voor het beeld dat wordt uitgedragen.

brutten 4-3 Ontwerpgedachten

Rutten is in 1949 ontworpen door prof. Ir. W. de Bruin, die ook al woningen in Slootdorp en Kreileroord (Wieringermeer) ontwierp. Rutten werd een kruiswegdorp met …

Rutten-topkaart-1974 Ontwikkeling

Het dorp Rutten is in grote lijnen conform het laatste plan verlopen en kent een eenvoudige en heldere opbouw. Rutten bestaat uit vier kwadranten rondom …