Tijdsbeeld

rutten-dia-2-1 rutten-dia-2-2 rutten-dia-2-3
Kerken
In de jaren vijftig zijn de verschillende levensbeschouwelijke zuilen in het dorp van belang. De kerken (met name de Hervormde en de Katholieke) zijn bepalend voor het beeld dat wordt uitgedragen.
Wonen
Propere woonstraten en nijvere, hardwerkende  middenstanders; de pioniersgeest komt tot uiting in de ansichtkaarten.
Het boerenbedrijf
Rutten profileert zich als dorp in een agrarische omgeving. Ook de bedrijvigheid in het dorp is direct verbonden aan de veehouderij en landbouw.
RTEmagicC dia 3-1.jpg RTEmagicC dia 3-2.jpg rutten-dia-3-3
Kerken
Ook in de jaren zestig en zeventig blijven de verschillende zuilen duidelijk aanwezig.
Wonen
Wel wordt een breder palet aan eigenschappen getoond. Nog steeds zijn de agrarische sector en het kerkelijk leven van belang, maar ook cultuur, voorzieningen en de moderniteit spelen een rol.
Voorzieningen
Vanaf de jaren zeventig verschuift het beeld van een agrarisch pioniersdorp naar een woondorp, met de daarbij behorende sociaal-culturele voorzieningen en verenigingsleven.