Landschap

rutten-pag124 RTEmagicC dia 7-2.JPG RTEmagicC dia 7-3.JPG
Kruiswegdorp
Rutten ligt strikt genomen niet aan de polderring, maar aan een noordelijke lus van de ring (groene lijn). Deze lus loopt door de kern en definieert, samen met de andere twee toegangswegen (witte lijnen), de ‘vier kwadranten’, waar Rutten uit is opgebouwd. 
Dorp volgt verkaveling
Rutten ligt op een onregelmatig verkavelde locatie. Verschillende polder-richtingen komen hier samen.
Groene mantel
De groene mantel is nog grotendeels rondom het dorp aanwezig. Door dorpsuitbreidingen in het noorden is een deel van de groene mantel in de kern komen te liggen.


rutten-identiteit-landschap-overzicht
 
RTEmagicC dia 8 duidelijke dorpsgrens.JPG RTEmagicC dia 9-1 dorpsveld.JPG RTEmagicC dia 9-2 functioneel groen.JPG
Duidelijke dorpsgrens (1)
De grens tussen het dorp en het open polderlandschap wordt duidelijk gemarkeerd door de groene mantel, zoals hier bij de zuidentree.
Dorpsveld (2)
In Rutten ligt een groot groen binnenhof aan de achterzijde van de woningen. De entrees tot deze speelruimte zijn verdekt. Dit vergroot het ‘verrassingseffect’.
Functioneel groen (3)
De groene mantel die Rutten omsluit bestaat uit sportvelden, een begraafplaats en biedt mogelijkheden voor het maken van een ommetje.