Tijdsbeeld

kerken-p-411 tijdsbeeld-2 tijdsbeeld-3
Kerken
De gereformeerde en de hervormde kerk zijn direct al gehuisvest in één gebouw. De Rooms-katholieke kerk heeft een eigen gebouw.
Wonen
Tollebeek presenteert zich als compleet woondorp voor de pioniers aan de Urkervaart.
Bedrijvigheid
Hoewel dit beeld later niet verandert, wordt het wel verbreed met de bedrijvigheid en de middenstand.