Stedenbouw

stedenbouw1
Vier dorpsentrees
De dorpenring (groene lijn) voert grotendeels langs het dorp. Op de dorpenring ligt één dorpsentree (witte pijl). De drie andere entrees (grijze pijlen), waarvan één nieuwe dorpsentree ter plaatse van de nieuwbouwwijk, ontsluiten het dorp vanaf de doorgaande weg naar Urk (weg parallel aan de vaart).

overzichtsfoto stedenbouw

stedenbouw2
Twee kerken, drie scholen in de buurt
Tollebeek heeft twee kerken (rood omcirkeld), één aan de brink en één op het groene dorpsveld. Dit dorpsveld was ooit gepland als nieuwe dorpskern op het moment dat Tollebeek verder naar het noorden zou uitbreiden. De scholen staan in de buurt, twee op de overgang naar de nieuwbouw in het groen van de voormalige groene mantel en één aan de noordzijde, eveneens in het groen.

stedenbouw3
Compact in de kern
De compacte bebouwing aan de brink maakt het contrast met het waterfront en het open polderlandschap groter. In de compacte kern is door groene hoven en lanen een voor Tollebeek typerende, parkachtige sfeer ontstaan.

stedenbouw4 stedenbouw6
Dorpsbrink met waterfront (1)
De brink van Tollebeek ligt aan het water. Aan één zijde staat de bebouwing en liggen de voorzieningen. Aan de andere zijde, de weg naar Urk, het water en de polder.
Openbare oever met wandelpad (3)
Tollebeek heeft een waterfront, met groene oevers en wandelpad. Een markante plek van het dorp.
stedenbouw5 stedenbouw7
Groene inpassing bedrijven (2)
Tollebeek heeft zijn bedrijventerrein ingepast in het groen. Er ontstaat een groene overgang naar het landschap.
Voorzieningen op en aan de brink (4)
De voorzieningen liggen op en aan de brink, goed bereikbaar met de auto en zichtbaar vanaf de weg.