Elk dorp zijn eigen kleur

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de polderdorpen naast het modernistische Nagele (wit) enkel uit typische Delfts rode dorpen bestaat, zijn er bij nadere beschouwing vele tussenliggende tinten te herkennen in zowel architectuur als stedenbouw. Daarbij is Nagele een uiterste aan de ‘witte’ kant en is Ens een uiterste aan de ‘rode’ kant. Hiertussen zijn dorpen te vinden die van beide uitersten in meer of mindere mate kenmerken hebben. Een juiste ‘kleurbepaling’ per dorp is voorwaardelijk om de bestaande identiteit te behouden of te versterken.

De kleurbepaling van een dorp is van belang bij het omschrijven van beeldrichtlijnen; is een dorp diep rood, gewoon rood, lichtrood, roze of wit?

De kenmerken van beide uitersten, diep rood (Delftse School) en wit (modernisme) zijn hierna omschreven op een aantal niveau’s. De tussenliggende kleuren zijn minder statisch; immers, op het ene niveau kan een dorp een andere kleur hebben dan op een ander niveau. Bij beide uitersten zijn de kenmerken consequent doorgevoerd op alle niveaus. Per locatie moeten de kenmerken worden bepaald.

dia 27-1 dia 9-2 dia 18-2 dia-9-3-dia-18-3
Diep rode architectuur ‘Overgangstype’ Witte architectuur

RTEmagicC dia 19.jpg