Gevels

Diep rood

Er is sprake van een traditionele gevelindeling, passend bij gemetselde wanden; smalle hogere kozijnen verdiept in het metselwerk.Er zijn vaak bijzondere details ter plaatse van de voordeur. De gevelopeningen vertellen niet altijd over de achterliggende functies of over de constructieve opzet. Bijzondere functies hebben vaak meer plastiek in de gevel, metselwerk wordt als ornament toegepast. (soms worden hardstenen sluitstenen gebruikt of metselwerk in een bijzonder motief). Soms is er een klassieke, zelfs classicistische opbouw. De functies (dragen, klimaatscheiding, overgang openbaar en privé, etc.) van de gevel worden vaak in één materiaal en in één lijn bij elkaar gevonden.

Modernistisch

Er zijn hier open en lichte gevels. Er worden gevelvullende industriële elementen toegepast. De gevels zijn eerlijke en afleesbare; de indeling vertelt over het gebruik en constructie. Er is een duidelijk onderscheid tussen dragende en niet-dragende gevels. Bij bijzondere functies zijn er zeer specifieke en vaak bijzondere oplossingen; bijvoorbeeld de toepassing van draagconstructies in het zicht, natuurstenen bekleding en bijzondere metselverbanden. De functies van de gevel worden niet altijd in dezelfde zone en in een enkel materiaal gevonden (bijvoorbeeld de toepassing van een terugliggende entreepui in een dragend skelet en voorzien van een uitstekende luifel).

dia 22-1 gevels dia 22-2 gevels
Diep rood Modernistisch