Massawerking

Diep rood

Er is een traditionele en eenvoudige massaopbouw met een rechthoekige onderbouw en de toepassing van pannenkappen, meestal uitgevoerd als zadeldak. het ambachtelijk gootdetail werkt als duidelijk element tussen gevel en kap. Er is sprake van een sterke hiërarchie. De afzonderlijke woningen zijn vaak afleesbaar door de nadruk op voordeuren, dakkapellen en toepassing van schoorstenen, die soms vanwege het beeld soms zelfs loos zijn. Er zijn specifieke vormen ter plaatse van hoeken. Bij bijzondere gebouwen is er vaak een sterke historische referentie en een formele, hiërarchische, vaak symmetrische opbouw.

Modernistisch

Er is sprake van een autonome en eenduidige massaopbouw; meestal een rechthoekig hoofdvolume met een plat dak. Er is geen bijzondere behandeling van kopgevels of hoeken. Bij grotere gebouwen en gebouwen met een bijzondere functie is er vaak een samenstelling van afzonderlijke functioneel bepaalde volumes met een eigen gezicht. De samenstelling is vaak informeel, niet symmetrisch en zonder directe historische verwijzing of relatie.

dia 21-1 dia 21-2
Dieprood Modernistisch