Plaatsing

Diep rood

Plaatsing is meestal in de rooilijn en bepaald door de stedelijke ruimte. Bebouwing is zo ruimtevormend. Gesloten wanden in kernen, plaatsing van vrijstaande gebouwen in de rooilijn en met naar verhouding kleine tussenruimten; samen wordt zo door de gebouwen een stevige begrenzing gevormd. Hoeken zijn meest gesloten en krijgen een bijzondere aandacht en een rijke vormbehandeling en detaillering. Sterke functionele hiƫrarchie. Bijzondere gebouwen en functies hebben meest een formele, monumentale plaatsing.

Modernistisch

Plaatsing van volumes solitair en alzijdig in een grotere (groene) ruimte. Plaatsing volgt meest een abstract raster of stempel, tussenliggende ruimte staat in verbinding met het grotere geheel. Oriƫntatie op zon kan bepalend zijn. Hoeken worden meestal opengeladen. Lucht, licht en doorzicht zijn bepalend.

Polder-dorpskleuren-plaatsi
afbeelding boven: diep rood
afbeelding onder: modernistisch