10. Versterken van de dorpsentree

dia 87-2 dia 89-1 dia 92
De opgave
Er is een groot contrast in de Noordoostpolder tussen het open, uitgestrekte polderlandschap en de door stevige groensingels omsloten dorpen.

dieper-graven-rood

Oplossingsrichtingen
Entrees markeren de overgang van open polderlandschap naar besloten dorp. Het is dan ook van belang dat bij het aanpakken van de dorpsentree ook de omgeving, de dorpsranden, worden bezien.

dieper-graven-rood

Voorbeelden
Voorbeeld 1 >>
Voorbeeld 2 >>
Voorbeeld 3 >>