Oplossingsrichtingen

Randvoorwaarden

Entrees markeren de overgang van open polderlandschap naar besloten dorp. Het is dan ook van belang dat bij het aanpakken van de dorpsentree ook de omgeving, de dorpsranden, worden bezien. Is er inderdaad sprake van een besloten dorp of vloeit deze uit in het landschap? Mogelijk is een combinatie met herstel van de groene mantel nodig, om de entrees weer goed te laten functioneren.

In veel dorpen is men geneigd om bij de dorpsentree borden en drempels te plaatsen om de verkeerssituatie duidelijk te maken. Van oorsprong zijn de dorpsentrees op zichzelf zo vormgegeven dat men vanzelf langzamer gaat rijden. Bijvoorbeeld door markante gebouwen bij de entree, een andere bestrating of een smaller en groener straatprofiel. Niet verkeersborden of andere verkeerstechnische ingrepen markeerden de entree, maar de ruimte zelf.

Oplossingsrichting 1: Groene entrees/groene poort
Zichtbaar en beleefbaar maken dat je de groene mantel doorsnijdt bij binnenkomst van het dorp (zie foto Rutten).

Oplossingsrichting 2: Waterfront
Vrijwel alle dorpen liggen aan het water. In veel dorpen is er met name bij de entree een kans om het water te versterken. (Creil, Ens, Espel)

Oplossingsrichting 3: Straatprofielen aanpassen
Versmallen van straatprofielen of het gebruiken van klinkers in plaats van asfalt.

Oplossingsrichting 4: Accentueren hoekpunten
Markante bebouwing op hoekpunten om entree te accentueren.

Oplossingsrichting 5: Sterk silhouet
Vizier op kerk of ander oriƫntatiepunt (zie foto Bant)

dia 87-2 dia 87-3
Kraggenburg Ens
dia 89-1 dia 89-2
Rutten Bant