11. Behoud en herstel van de groene polderstraat

dia 15 dia 30-4 espel Afbeelding3
De opgave
Veel polderdorpen hebben groene straatprofielen en lanen in het dorp. We noemen deze de groene polderstraten. Kenmerkend zijn de ruime…

dieper-graven-rood

Oplossingsrichtingen
De groene identiteit van de polderdorpen is kenmerkend voor de stedenbouw van de Delftse School. Het groene karakter is vooral goed te zien aan de straatprofielen. Hoofdstraten…

dieper-graven-rood

Voorbeelden
Voorbeeld 1 >>
Voorbeeld 2 >>