De Opgave

Veel polderdorpen hebben groene straatprofielen en lanen in het dorp. We noemen deze de groene polderstraten. Kenmerkend zijn de ruime, continue en symmetrische straatprofielen. Voortuinen met hagen, groene bermen en laanbomen, soms fruitbomen geven de dorpen een lommerrijk karakter. De groene straten en groene mantels samen maken de polderdorpen tot groene oases in de open polder. Het typeert de polderdorpen.

In de loop der jaren is het gebruik van de straten veranderd. Er is vraag naar meer parkeerruimte, bomen worden gekapt. Er worden verkeersremmende maatregelen getroffen. Dit kunnen drempels zijn, straatversmallingen of andere maatregelen die een rommelig beeld opleveren.
Ook verdwijnen de hagen rond de tuinen en verdwijnt het groen uit de tuinen, om onderhoud te verminderen.
De straten worden minder groen en steniger. Hiermee verandert de typsiche groene karakteristiek van de polderdorpen. Dit leidt tot de vraag:

Hoe blijven de polderdorpen groen en kan meer ruimte worden gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en hedendaagse eisen in de polderstraten?

dia 30-4 espel dia 15
Espel Kraggenburg