Oplossingsrichtingen

Randvoorwaarden

De groene identiteit van de polderdorpen is kenmerkend voor de stedenbouw van de Delftse School. Het groene karakter is vooral goed te zien aan de straatprofielen. Hoofdstraten (zoals in Creil en Marknesse) werden ontworpen als monumentale lanen. Hierdoor ontstond poortwerking.

Omdat een aantal polderdorpen huisvesting bieden aan bewoners betrokken bij de groente- en fruitteelt geven bijvoorbeeld fruitbomen in de straat een extra herkenbare kwaliteit aan een dorp.

De volgende randvoorwaarden zijn van belang bij herstel en behoud van de groene polderstraten:

  • doorgaande profielen waar mogelijk
  • groene bermen en laanbomen (één boomsoort per straat)
  • hagen rond de voortuinen
  • optioneel: bomen in de tuin, geen stoepen

Oplossingsrichting 1: Groene profielen herstellen

  • doorgaande profielen met waar mogelijk groene bermen en laanbomen (één boomsoort per straat, sommige dorpen één soort in het hele dorp voor een eenduidig en rustig straatbeeld)
  • hagen rond de voortuinen

Oplossingsrichting 2: Profielen optisch versmallen met groen (verkeersremmende oplossing)
Daar waar de verkeersveiligheid moet worden verbeterd kan de oospronkelijke groene opzet van de polderstraat als inspiratie worden ingezet. In plaats van stenige maatregelen kunnen bomen of hagen worden ingezet als verkeersremmende middelen.

dia 30-4 espel Afbeelding1
Espel Principeprofiel polderdorp