De Opgave

Meerdere dorpen in de Noordoostpolder hebben vanaf de brink of vanuit de openbare ruimte zicht op het polderlandschap. De brink als omsloten ruimte, wordt sterker doordat vanaf één of twee zijden de polder zichtbaar is. Ook is voor de passant de oriëntatie helder. Men weet waar men het dorp binnenkomt en kan verlaten. Markante bebouwing bij de entree van dorp en brink versterkt deze beleving.

In de loop van de jaren is het gebruik van de dorpsentree en de bebouwing aan de dorpsentree veranderd. Het vizier naar het landschap slibt hierdoor dicht. Er zijn een parkeerplaats, borden, lichtmasten, verkeerselementen en bijvoorbeeld transformatorkasten geplaatst. De vraag is dan ook:

Hoe blijft het open zicht op de polder beleefbaar en kan er meer kwaliteit worden gegeven aan de relatie met en het zicht op het polderlandschap?

opgaven-pag197 dia 53-1
Ens Espel
dia 49-3
Ens