Oplossingsrichtingen

Randvoorwaarden

Bij de meeste dorpen is er vanaf de brink zicht op het open polderlandschap. De relatie tussen de brink en het vizier is dan ook essentieel. De gesloten bebouwingswanden en autonome gebouwen rond de brink bepalen sterk de kwaliteit van de brinkruimtes, maar ook van de dorpsentrees en de relatie met de polder. Bij nieuwe ontwikkelingen is het open zicht op het polderlandschap uiterst waardevol en zijn de pleinvormende wanden, de bebouwingshoogtes, hoekpanden en markante bebouwing op de brink beeldbepalend.

Dorpsentree en vizier
De polderdorpen zijn ontworpen met monumentale dorpsentrees. Hier is de overgang van landschap naar dorp hard en markant vormgegeven. Je komt in veel dorpen binnen op de brink. Daar waar je het dorp binnen komt ligt dan ook het vizier op het landschap.

Markant gebouw
Markante gebouwen nabij de dorpsentree zijn zo geplaatst dat ze de entree van het dorp en de overgang naar het landschap benadrukken.

Pleinvormende wanden
Plaatsing van de bebouwing rond de brink is meestal in de rooilijn en bepaalt zo de stedelijke ruimte. Bebouwing is daarmee ruimtevormend.
De brink wordt -als het ware- een kijkdoos naar het landschap.

Oplossingsrichting 1: Vrijhouden van het vizier
De kwaliteit van het vizier naar het landschap ligt in de langsrichting. Door de brink en de dorpsentree vrij te houden in deze langsrichting wordt de ruimte optimaal beleefd en kan het landschap aan het eind van de brink maximaal worden ervaren.

Dit sluit aan bij de oorspronkelijke opzet van een polderdorp: een open vizier naar het landschap, met mogelijk een markant gebouw om de overgang te benadrukken.

Het vrijmaken en vrijhouden van het vizier heeft de voorkeur. Bij bijzondere objecten als kunst of een bushalte is ondergeschikte of nevengeschikte plaatsing wenselijk.

Bij toekomstige uitbreidingen is het van belang het bestaande vizier zoveel mogelijk intact te houden.

Oplossingsrichting 2: Nieuw vizier op de polder
Daar waar het vizier van de polder niet meer hersteld kan worden, liggen er mogelijk kansen om een nieuw vizier te creƫren.

Herstructurering, opschonen van bosstroken of verruiming van vaarten en waterfronten kan kansen bieden om de relatie van de dorpskern met de polder te herstellen.

dia 50-1 dia 50-2
Ansichtkaart van Kraggenburg Marknesse, oorspronkelijk ontwerp van de groene dorpsbrink met vizier naar de polder
dia 51 vizier  
Foto boven:
Vizier op het landschap in Ens (pleinvormende wanden en markant gebouw bij dorpsentree versterken het vizier)

Foto onder:
Vizier op het landschap in Ens (pleinvormende wanden en markant gebouw bij dorpsentree versterken het vizier)