6. Betere plaatsing of inpassing van bedrijven / bedrijventerreinenopgaven per dorp

dia 58-1 dia 61-3 dia 60-1
De opgave
Binnen of nabij de kern van een aantal dorpen bevindt zich van oudsher een aantal bedrijven. De plek…

dieper-graven-rood

Oplossingsrichtingen
Zowel voor bedrijven in de kern als voor bedrijven aan de rand kan de ruimtelijke overlast worden opgelost door verplaatsing.

dieper-graven-rood

Voorbeelden
Voorbeeld 1 >>
Voorbeeld 2 >>
Voorbeeld 3 >>