De Opgave

Binnen of nabij de kern van een aantal dorpen bevindt zich van oudsher een aantal bedrijven. De plek van sommige van deze bedrijven kan ter discussie worden gesteld. Hoewel de plaats van deze bedrijven uit historisch oogpunt zeer wel te verklaren is, zijn er door veranderingen in bedrijfsvoering en regelgeving vraagtekens te plaatsen. Ook is de omvang door jarenlange groei niet meer passend bij de schaal van de dorpskern. Toegenomen verkeer draagt bij tot de overlast. Ook eigentijdse reclamevoering en huisstijlen doen afbraak aan het totaalbeeld van de dorpen en zorgen voor verrommeling.

Gedurende de laatste decennia zijn de meeste dorpen aanzienlijk toegenomen. Zowel qua woonoppervlak als qua oppervlak bedrijventerrein. Het College van B&W van de gemeente Noordoostpolder hebben besloten om alleen nog de bedrijventerreinen in Emmeloord, Marknesse, Ens en Bant in de toekomst verder te laten groeien.
Nu de woongebieden groter worden en bedrijventerreinen in omvang toenemen wordt de landschappelijke inpassing wederom belangrijk. Deze kan veel bijdragen aan de kwaliteit van het dorpsaanzicht.

dia 58-1 dia 61-1
Rutten Rutten