Oplossingsrichtingen

Oplossingsrichting 1: Verplaatsen bedrijf of bedrijventerrein
Zowel voor bedrijven in de kern als voor bedrijven aan de rand kan de ruimtelijke overlast worden opgelost door verplaatsing naar een beter passende plek. De vrijgekomen plek (veelal een locatie aan het water) biedt bijvoorbeeld goede mogelijkheden voor woningbouw.

Oplossingsrichting 2. Betere inpassing
Een andere oplossing is een betere inpassing van de bedrijven in het totaalbeeld van het dorp. Gezocht moet dan worden naar draagvlak bij de ondernemers en mogelijkheden om verandering te stimuleren.
Het is van belang de groene inpassing van bedrijven aan de randen zwaarder aan te zetten. Het versterken en doorzetten van de groene mantel draagt bij aan de karakteristiek van de polderdorpen.

Oplossingsrichting 3. Beeldkwaliteitseisen
Ook maatregelen op het terrein en langs de openbare wegen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Vooral bij nieuwbouw kan de gewenste beeldkwaliteit van bedrijven worden vastgelegd in beeldkwaliteitseisen. Heldere en eenduidiger beeldkwaliteitseisen kunnen helpen om meer kwaliteit te bewerkstelligen zonder de kosten onnodig op te schroeven. In een beeldkwaliteitplan worden bijvoorbeeld uitspraken gedaan over de plaatsing en de vormgeving van de bedrijven. Plaatsing van de bebouwing op enige afstand van de weg geeft een rustiger beeld. Een eenduidige vormentaal van gevels en dakvormen, doorgaande rooilijnen en een eenduidige kleurstelling, waarbij witte en lichte tinten worden voorkomen, leveren aanzienlijk meer rust in het beeld.