Voorbeeld 2

dia 61-1

Rutten en Kraggenburg

Oplossingsrichting 2 en 3: Betere inpassing en beeldkwaliteiteisen
Door de aanleg van een eenduidige groenstructuur op of rondom het terrein, worden de individuele bedrijfsgebouwen minder dominant en ontstaat een rustiger ruimtelijk beeld.
De voorbeelden hiernaast laten zien wat het effect is van een eenduidige groenstructuur.
Daarnaast is er in het voorbeeld van Espel ook aandacht besteed aan een eenduidige vormentaal en kleurstelling, waardoor er meer eenheid ontstaat in het ruimtelijk beeld.

Rutten: geen groenstructuur langs de weg, rommelig beeld  
opgaven-pag207  
Kraggenburg: geen groenstructuur langs de weg, rommelig beeld  
dia 61-3  
Espel: groenstructuur langs de weg, minder rommelig beeld