De Opgave

Alle polderdorpen hebben een brede bosstrook rond het dorp. We noemen deze ‘de groene mantel’. Deze kenmerkende bosstrook dient als windscherm en biedt ruimte aan wandelpaden, begraafplaatsen, sportvelden en andere recreatieve functies voor het dorp. Het typeert de polderdorpen.

Alle dorpen zijn in de loop van de jaren gegroeid. Nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen hebben een plaats gekregen in of buiten de groene mantel. Bij de uitbreidingen wordt de bestaande groene mantel aangetast. Soms wordt er nieuwe groene mantel aangelegd, maar deze is dan pas jaren later voelbaar. Door de uitbreidingen verandert het aanzicht van de dorpsranden in het landschap. Elk dorp komt nu voor de vraag te staan:

Hoe kunnen we de groene mantel zoveel behouden of eventueel verplaatsen, zodat de mantel zoals bedoeld zoveel mogelijk blijft bestaan?

dia 64-1 dia 64-2
Marknesse Tollebeek