Oplossingsrichtingen

Oplossingsrichting: Groene mantel mee-ontwerpen bij dorpsuitbreidingen
De dorpsranden zijn van oudsher rondom voorzien van bosstroken, waarbij de hoeken meestal zijn gesloten. Door ook bij nieuwe ontwikkelingen in te zetten op de intimiteit en multifunctionaliteit van de groene mantel, kan meerwaarde worden gecreëerd, passend bij een polderdorp.

Bestaande en nieuwe groene functies kunnen plaatsvinden of ‘verhuizen’ naar de nieuwe dorpsrand. Op die manier ontstaat er voldoende groen programma om de nieuwe dorpsranden mee vorm te geven.

Bij uitbreidingen kan de bestaande groene mantel eventueel gekapt worden. De functie van windscherm en dorpsrand is dan niet meer aan de orde. Er moet daarbij uiteraard wel gekeken worden naar de functionele en de ecologische waarde van de mantel. 

dia 65-1 dia 65-2 dia 65-3
Rutten Kraggenburg Rutten