Voorbeeld 2


Creil

De bestaande groene mantel bij het bedrijventerrein aan de noordzijde is in onderstaand voorbeeld doorgetrokken. Het resultaat levert een veel rustiger beeld op, een zachtere dorpsgrens, passend bij de dorpsgrenzen, zoals deze oorspronkelijk ook bedoeld is. 

 
opgaven-pag212
Creil, bestaande situatie met nieuwe bedrijven
opgaven-pag212a
Creil, met groene mantel rond nieuwe bedrijven