8. Water inzetten als kwaliteitsdrager van het dorp

dia 71-1 dia 72-1 dia 73-1
De opgave
Alle dorpen liggen aan of nabij het water. De relatie met water is van oudsher functioneel. In de ontwikkelfase van de Noordoostpolder werd…

dieper-graven-rood

Oplossingsrichtingen
Water kan als kwaliteitsdrager ingezet worden in de dorpen van de Noordoostpolder door:
Wonen aan het water (mits het water schoon is…
dieper-graven-rood
Voorbeelden
Voorbeeld 1 >>
Voorbeeld 2 >>
Voorbeeld 3 >>