De Opgave

Alle dorpen liggen aan of nabij het water. De relatie met water is van oudsher functioneel. In de ontwikkelfase van de Noordoostpolder werd uitgegaan van transport over water. Aan het water vindt men dan ook de laad- en loswal en de bedrijvigheid (zie afbeeldingen).

De functionele relatie tussen dorpen en water is niet langer aan de orde. Er doen zich echter wel kansen voor op het gebied van ‘wonen aan het water’ en ‘recreëren op en aan het water’.

Het Vollenhoverkanaal-Ramsdiep en de Lemstervaart-Zwolsevaart zijn voor de pleziervaart de belangrijkste vaarverbindingen. De verwachte groei van de recreatie in de Noordoostpolder en de aangrenzende vaargebieden biedt kansen voor het uitbouwen van de recreatievaart.

Door de jaren heen is de waardering voor water toegenomen. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat burgers bereid zijn 15% meer te betalen voor een woning die aan de achterzijde grenst aan water. En 6% wanneer aan de voorzijde water aanwezig is.

De vraag is hoe deze kansen in de dorpskernen van de Noordoostpolder kunnen worden verzilverd, of:

Hoe kunnen de kansen van de ligging aan het water beter worden benut? En hoe kan water een sociaaleconomische en duurzame waarde verkrijgen voor de lange termijn?

dia 71-1 dia 71-2
Ens Creil