Voorbeeld 2

dia 75-1

Luttelgeest

Oplossingsrichting 2: Water in de kern/aan de brink
In Luttelgeest is goed te zien hoe de oorspronkelijke functie van het water (laad- en loswal voor bedrijvigheid) aan betekenis heeft verloren. De bebouwing langs het water onttrekt het water aan het oog; het water is hier niet of nauwelijks beleefbaar. Bovendien is deze locatie voor bedrijvigheid niet meer optimaal (aan het water in plaats van aan de weg). Hier ligt een kans om het voormalige bedrijventerrein op te schonen en water te verbinden aan de kern. Op die manier kan ook de vizier op het landschap vanaf de brink worden hersteld.

Bestaande situatie: bedriijvigheid aan de Lange Brink in Luttelgeest  
dia 75-2  
Mogelijke nieuwe situatie: het vizier op het landschap versterkt door het opschonen van de bedrijvigheid