9. Aanpak van diepe tuinen en achterpaden

dia 78-2 dia 85-2 dia 83
De opgave
Veel polderdorpen hebben diepe tuinen en achterpaden. Deze zijn kenmerkend, omdat in de oorspronkelijke plannen heel bewust extra diepe tuinen zijn aangelegd. Ze zijn bedoeld als moestuin of aardappelveld.

dieper-graven-rood

Oplossingsrichtingen
Iedere bewoner maakt op eigen wijze gebruik van de diepe tuin. Er is een geleidelijke toename van zelfgebouwde garages, schuren, en erfscheidingen. Om het groene karakter van de polderdorpen overeind te houden, is het van belang de…

dieper-graven-rood

Voorbeelden
Voorbeeld 1 >>
Voorbeeld 2 >>
Voorbeeld 3 >>
Voorbeeld 4 >>